Schutterij Drumband-Jachthoornkorps St.Sebastianus Laar - Weert

Finale windbuksschieten 2023 - 2024


Op zaterdag 16 maart was de laatste avond van de windbukscompetitie. Na het reguliere schieten bleven er 6 schutters over die op minimaal 4 avonden 10 punten hadden geschoten. Zij maakten zich op voor de finale. En al meteen in de eerste ronde waren er 3 afvallers: Roy Willems, Henk Sijben en Leo Mooren. En 1 ronde later behoorde ook Piet Greijmans bij de afvallers. Met 2 overgebleven schutters werd het spannend, maar toen Theo Sijben zijn 12 e schot mistte was de winnaar bekend: Japer Sijben, gefeliciteerd ! Windbuksschieten20232024.jpg

Ere-Sebastianus voor Pierre Wijen

Op de jaarvergadering van 21 januari heeft Pierre Wijen de Ere-Sebastianus  ontvangen.
Deze wordt zelden uitgereikt en alleen aan personen die grote betekenis hebben gehad voor schutterij St.Sebastianus.
En Pierre heeft die zeker verdiend. 
Meer dan 16 jaar was hij de trekker in het oud-ijzer verzamelen. Het hele jaar door stond hij paraat om met zijn loader of aanhanger oud ijzer op te halen. De container stond ook jaren op zijn erf.
En op de jaarlijkse oud-ijzer actiedag zorgde hij met zijn vrouw Mieke voor een natje en droogje voor alle andere vrijwilligers.
Pierre, van harte gefeliciteerd. Dik verdiend !
Pierre-Ere-Sebastianus.jpgSluiting schietseizoen / Koningschieten

Het was erg warm op zondag 10 september en daarom werd de optocht over Laar afgelast en werd de jaarlijkse groepsfoto bij de Hout bempt gemaakt.Na het afscheid van de koning 2023, Daniek Moonen en de drager van het zilver, Hubert Janssen, was er tijd voor de huldiging van de jubilarissen.Harrie van Bree is 60 jaar lid en werd in het zonnetje gezet door voorzitter Karin Borsboom en een mooie bos bloemen was er voor zijn vrouw Toos.Jac Nijnens is ook 60 jaar lid en ontving namens de OLS federatie uit de handen de voorzitter van de bond EMM, John van Rooij, de bijbehorende gouden draagmedaille met kroontje. En uiteraard ook een bloemenhulde voor zijn vrouw Nellie.Robin Sijben ontving de zilveren draagmedaille van de OLS federatie wegens 25 jaar lidmaatschap en ook zijn vriendin Loes werd niet vergeten en kreeg bloemen aangeboden.
Harrie60.jpgJac60.jpgRobin25.jpg
Daarna barstte de strijd los om de koningstitels.Bij de jeugd was de winnaar als eerste bekend. Toon Houtappels was met het 25e schot met de windbuks trefzeker en is de nieuwe jeugdkoning.De wedstrijd met de grote buksen ging onverminderd door en na 79 schoten klonk er luid gejuich want Guus Peeters is de schutterskoning 2024.Nog een vogel stond te pronken maar het lukte Roos Koppen met het 92e schot ook die naar beneden te halen en is de dorpskoning(in).Allemaal gefeliciteerd !Koningschieten2023-2024.jpg

Opening schietseizoen 2023

Jasper Sijben is de winnaar van de onderlinge schietwedstrijd bij de opening van het schietseizoen. Na 9 schoten op stopjes van 1,5 cm3 en 9 schoten van stopjes op 1 cm3 werd overgeschakeld op de hele kleintjes van 0,7 cm3. Jasper schoot er ook nog 13 af en daarmee de enige zonder misser.  Karin Borsboom werd 2e en Robin Sijben 3e. Bij de mini's was Jorn Houben de winnaar en Leo Mooren was de beste van de Vrienden van St.Sebastianus. Allemaal van harte gefeliciteerd!
Opening2023..jpg