Schutterij Drumband-Jachthoornkorps St.Sebastianus Laar - Weert

Vrienden van St. Sebastianus

St.Sebastianus Laar biedt de mogelijkheid om lid te worden van de Vrienden van St.Sebastianus. De Vrienden van St.Sebastianus zijn personen die St.Sebastianus een warm hart toedragen, maar niet de verplichting willen om aan alle activiteiten deel te moeten nemen. Het lidmaatschap kost 50 euro per jaar en ze mogen aan een aantal activiteiten deelnemen. Zo worden ze uitgenodigd voor de feestavond in januari b.g.v. het petroonsfeest van St.Sebastianus. Er zijn een 5-tal schietoefeningen per jaar waaraan ze kunnen deelnemen. Verder mogen ze meeschieten met het onderling drietal schieten tijdens de jaarlijkse barbecue. Aan het donateurschieten kunnen ze gratis deelnemen en tijdens de afsluiting van het schietseizoen schieten ze om een eigen wisselbeker. Bij Vrienden van St.Sebastianus hebben zich op dit momen ruim 50 personen aangesloten. Heeft u ook interesse dan kunt u hier een inschrijfformulier invullen en versturen of neemt contact op met de secretaris.
?
Reglement van "De vrienden van St. Sebastianus"

1. "De vrienden van St.Sebastianus" zijn personen (dames en heren) van 16 jaar en ouder die niet lid zijn van drumband-jachthoornkorps schutterij St.Sebastianus Laar - Weert, maar hen een warm hart toedragen.

2. Men kan lid worden door zich schriftelijk aan te melden bij één van de bestuursleden.

3. Men verbindt zich voor minimaal één jaar, en de financiële bijdrage van € 50,00 dient aan het begin van het jaar betaald te worden.

4. De vrienden ontvangen het clubblad van de schutterij, het Sebastiaans- koerierke. Hierin worden ook de activiteiten opgenomen van de vrienden.

5. De vrienden hebben geen rechten of plichten zoals de algemene leden van de schutterij, en zodanig ook geen stemrecht, of toegang tot de algemene vergadering

6. Ze mogen o.a. bij de volgende activiteiten aanwezig zijn:
· de jaarlijkse feestavond b.g.v. het naamfeest van onze patroonheilige
· de onderlinge schietwedstrijd met 3-tallen en daaraan gekoppeld de barbecue
Eventuele extra financiële bijdragen om deel te nemen voor de algemene leden zijn ook van toepassing voor de Vrienden van St.Sebastianus.

7. Tijdens de sluiting van het schietseizoen kunnen de vrienden om een aparte titel schieten.

8. De vrienden mogen op enkele vooraf bepaalde oefenzaterdagen komen schieten bij de Hout bempt. Dat zullen geen zaterdagen zijn vóór een schuttersfeest.

9. Bij deelname aan het Dorpsschuttersfeest worden ze aangemerkt als niet-leden.

10. Als er activiteiten binnen de vereniging zijn, waarbij extra man- (of vrouw)kracht nodig is (schuttersfeest) kunnen we een beroep doen op deze personen.

11. Het bestuur behoudt zich het recht om personen die de schutterij in een kwaad daglicht stellen (of hebben gesteld), of op een andere manier zich niet houden aan de algemene normen en gebruiken, het lidmaatschap te onthouden of te ontnemen.


Schutterij St.Sebastianus Laar - Weert